Coaching Genius og kognitiv nevrovitenskap

Vil du lære nye dyptgripende coaching øvelser som transformerer coachingen din?

Kurs: Coaching Genius og kognitiv nevrovitenskap: Lær hvordan du mestrer egen hjerne.
Dato: 04. – 06. desember 2020
Tid: 09.00 – 18.00 alle dagene
Sted: Sjøholmen kunst og kulturhus i Sandvika, Sandviksveien 130

Plasser: Begrenset antall!

Velkommen til kurs i avansert, systemisk coaching. Grip muligheten til å være med på ei kurshelg som tar coachingferdighetene dine til nye høyder. Kurset kjører jeg sammen med coach kollega Mariann Deila. Vi er to av kun fem trenere i Norge som er kvalifisert til å sertifisere andre coacher i disse metodene.

Janette Sleveland
Coachenes Coach

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for deg som vil mer, og som søker det neste steget i egen utvikling som coach.
Kurset er et meget praktisk kurs hvor du coacher og blir coachet gjennom alle teknikkene du lærer gjennom 3 intense og lærerike dager. Det betyr også at du allerede i løpet av disse dagene vil kjenne effekten på egen kropp og hjerne som disse verktøyene gir.

Det unike med disse verktøyene er at de går til roten av utfordringene, framfor å operere i overflaten med symptomer.

Kurset viser deg hvordan du identifiserer og endrer dypere lag av begrensende meningsdannelse, overbevisninger, holdninger og følelsesresponser.

Kurset gir internasjonal sertifisering i coachingprogrammet Coaching Genius, også kalt Accessing Personal Genius (APG), via International Society of Neuro-Semantics.

Verktøyene du lærer tilrettelegger for følgende gevinster:

  • En mer stabil følelse av indre ro og trygghet i motgang og medgang
  • Økt selvtillit og evne til å stole på deg selv, selv når det butter imot og andre mener mye
  • Tydeligere kommunikasjon overfor andre om egne tanker, følelser og grenser
  • Bedre og nærere relasjoner til andre
  • Evnen til å holde motivasjonen oppe og handle slik du trenger for å nå langsiktige mål
  • Å kunne gå inn og ut av flyt/ dyp konsentrasjon etter eget ønske
  • Økt produktivitet på jobb og mer effektiv problemløsning
  • Større klarhet, glede og kreativitet i livet

Som en bonus, har vi lagt til en tilleggsdel med nevrovitenskap og siste hjerneforskning som forklarer hvorfor teknikkene fungerer som de gjør og hvordan de skaper endring i hjernen og nervesystemet.

Du øker din forståelse for hvordan coaching virker på hjernen og nervesystemet i en endringsprosess fra et nevrovitenskapelig ståsted og hvordan du kan se etter at disse faktiske endringene har skjedd.

Dette kurset går under fanen nevrosemantikk, læren om hvordan vi gir mening til våre erfaringer. For å kunne delta på våre nevrosemantikk-kurs kreves minst tre dagers kurs i NLPs grunnleggende struktur og kommunikasjonsforutsetninger.

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Les mer inngående om kursets innhold, og hva det kan gjøre for deg i linken nedenfor.

Har du spørsmål, send meg en e-post på jeanette@ubuntuimpact.no eller til Mariann på mariann@marianndeila.no.

Kursledere:

Jeanette Sleveland, Coachenes Coach

Mariann Deila, DNCF-sertifisert coach
Nettsted: marianndeila.no

«Du trenger ikke å være hel for å skinne.»

– Jeanette Sleveland

+47 – 952 39 994

jeanette@ubuntuimpact.no

Torget 1, 1440 Drøbak

Org. nr. 915 691 498

Jeanette Sleveland er sertifisert Internasjonalt NLP Trainer og Neuro-Semantics Trainer. Hun er DNCF sertifsert coach, Executive Coach, Meta-Coach, og Quantum Leap Business Coach. Hun er stadig underveis i studier, nå innen NeuroScience (forskning om hjernen og nervesystemet).

© Ubuntu Impact AS, 2020